Author Archives: Peter

Brandsäkerhet

Under fliken brandsäkerhet finns nu även brandsäkerhetsinformation som tidigare skickats ut till medlemmar.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Bygglov inglasning av balkong

Bygglov för inglasning av balkong finns till 2019-12-11 kontakta styrelsen för mer information.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Problem med avloppen!

Det är problem med våra avlopp och orsaken kan vara fett som hälls i våra vaskar. Undvik att hälla fett i vårt avlopp läs mer om detta här Fett i avloppet.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Varmvattenproblem

Just nu är det problem med varmvattnet i våra hus. Temperaturen är inte mer än 41 grader in och skall ligga på 58 grader. Styrelsen arbetar på att lösa detta.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Garagestädning

Onsdagen den 13 maj är det dags att städa garaget! Det kommer att ske mellan 07:00 och 16:00. Parkering får göras på markerade platser utomhus eftersom städningen sker med maskiner i tomma lokaler. Mvh Styrelsen

Posted in Allmänt | Leave a comment

Inbrott i garaget

Styrelsen vill göra alla uppmärksamma på att vi har haft inbrott i Garaget, senast den 27 mars. Det gäller att vara uppmärksam vid in och utfart. Ha uppsikt på porten tills denna är stängd. Inte förvara fjärrkontrollen i bilen. Vara … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

INGLASNING AV BALKONGER OCH UTEPLATSER

Vi har nu fått bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser och tagit in två offerter för att kunna se vad det kommer att kosta. Svenska Lumon AB tar 8100kr per löpmeter inkl moms o montering om minst 10 st … Continue reading

Posted in Allmänt | Leave a comment

Inglasning av balkong

Styrelsen har skickat in ansökan om bygglov för inglasning av våra balkonger. Just nu inväntar styrelsen svar.

Posted in Allmänt | Leave a comment

FixarTjänst från HSB

HSB erbjuder ”FixarTjänst” till medlemmar i vår förening. Läs mer om erbjudandet under menyn ”FixarTjänst”.

Posted in Allmänt | Leave a comment

Uppdatering Frågor och Svar

Styrelsen har kommenterat stadgeändringen som gjordes 2014 under frågor och svar.

Posted in Allmänt | Leave a comment