Brandskydd

Styrelsen har med hjälp av HSB:s brandskyddsexpert och säkerhets-företaget G4S gjort en brandskyddsbesiktning och det har fram-kommit en del brister i våra hus. Detta är ett första steg att hjälpas åt att åtgärda dessa brister. Läs noga igenom informationen nedan och hjälp oss att skapa ett säkert boende.

sbaflow

BRANDSÄKERHET I GARAGE, TRAPPHUS, LÄGENHETSFÖRRÅD OCH SOPRUM

Garage

Garaget är uppställningsplats för bilar/mc och inga andra saker och vätskor får förvaras där.

Trapphus

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) får inte barnvagnar, dörrmattor, prydnadssaker m.m. förvaras i trapphusen eftersom de försvårar eller förhindrar en trygg utrymning av byggnaden.

Lägenhetsförråd

I förråden får inte förvaras:

Brandfarliga vätskor som t.ex. bensin, tändvätska, oljefärg, spolarvätska m.m.
Gastuber som t.ex. dykaretuber och gasoltuber (se bif. bestämmelser om förvaring av gasol).
Mer än fyra bildäck.
Gallerdörrarna i förråden får inte täckas igen så att brandskyddsbesiktning förhindras.
Inget får förvaras i förrådsgångarna.

Soprum

Inget avfall får läggas på golvet. Det som inte platsar i tunnorna skall sorteras i någon av de två återvinningsstationerna. Större saker och annat som inte kan läggas i återvinningen får lägenhetsinnehavaren själv köra till någon av Sysavs återvinningsanläggningar.