Sol-el

Våra solpaneler genererar el. Hur mycket kan du se nedan:

https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=87cfa993-4498-46bc-a530-ffd3f1cfcb81