Frågor och Svar

På denna sidan finner ni frågor och svar som skickats in till styrelsen.

Brandvarnare
Föreningen tillhandahåller Brandvarnare, men medlemmarna står själva för inköp och byte av batterier.

Fåglar
Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkonger och uteplatser

Kärvande fönsterlås
Elitfönster rekommenderar Assa låsspray till fönsterlås när det kärvar.

Fjärrkontroll garage
Slutar fjärrkontrollen att fungera eller fundera dåligt är det dags att byta batterierna. I fjärrkontrollen finns två st CR2016 3V.

Beskrivning av batteribyte för fjärrkontroll till garaget.

Se till att garageporten stängs när du passerat

Sopsortering
Vi har två gemensamma anläggningar (s.k. underground) för sopsortering.

 • slutet av Grisslevägen efter hus 3
 • direkt till hö. efter infart på Grisslevägen.

  Mer om sopsortering finns att läsa hos Sysav.

  Gästparkering
  Det finns möjlighet att parkera i garaget som gäst. Gästparkering kostar 50 SEK per dygn och skall begäras en vecka i förväg. Önskemål om gästparkering skickas till styrelsens e-postadress.

  Garageporten
  Vid problem med garageporten görs en felanmälan till Bredablick. Var vänligen se sidan om felanmälan för mer information om Bredablick.

  Nya stadgar 2014
  Intentionen är att hindra köp av bostadsrätt i syfte att hyra ut. Enligt skatteverkets definition betyder permanent boende ett boende på minst 50 %. Möjlighet till andrahandsuthyrning påverkas inte av stadgeändringen. De nya stadgarna finner ni under ”Dokument”.

  Inflyttning
  Vid inflyttning skall nya medlemmar kontrollera att följande saker finns kvar i lägenheten:
  1. Bostadspärm
  2. Skötselpärm
  3. Utrustning för Telia TripplePlay (TV, Telefoni och Bredband).
  – 2 st Tv-Boxar med fjärrkontroll (Motorolaboxar)
  – Utrustning för bredband och telefoni
  Tv-boxarna tillhör föreningen och skall inte tas med vid utflyttning.

  Vår kollektiva Bostadsrättförsäkring
  I länken här finner ni information om våran kollektiva bostadsrättsförsäkring.
  Trygg Hansa Försäkring
  Försäkringen täcker skador på fastigheten såsom skador förorsakade av utströmmande ledningsvatten eller brand och är densamma som den privata bostadsrättsförsäkringen hos Trygg Hansa. För mer information, kontakta Trygg Hansa. Om ärendet gäller vattenskada, bör anmälan göras genom styrelsen, då vi har besiktningsplikt.

  Garanti
  Alla garantier har upphört i lägenheterna. Utöver detta finns det bra information i din bostadspärm/skötselpärm. Övriga frågor kan skickas till styrelsen.

  Vitvaror
  Fel på vitvaror skall felanmälas till leverantören. Kontaktinformation hittar du i din Bopärm.

  Nycklar och lås
  Om ni önskar fler nycklar, mejla styrelsen med följande uppgifter:
  Namn på den som hämtar nyckeln
  Personnumer på den som hämtar nyckeln
  Telefonnummer till den som hämtar nyckeln
  Stämpling på den befintliga nyckeln (ex: AAA111 L-1)
  Om du vill betala med kort eller i butiken

  Flera av föreningens medlemmar har haft problem med låset i ytterdörren och behövt byta låskista eller annat. Både dörr och lås är bostadsrättsinnehavarens eget ansvar och man är fri att kontakta vilken låssmed man vill. När man kontaktar låssmeden behöver man känna till modellnummer samt om dörren är vänsterhängd eller högerhängd. Modellnumret kan man läsa på låsets sida.

  Policy Rullstolsförrådet
  Eftersom det påtalats att förrådet ofta är tomt och Styrelsen fått förfrågan om att där t.ex. få förvara Takbox. Är detta Styrelsens Policy för nyttjandet av förrådet.

  Laddning för rullstolar har självklart prioritet 1.
  I andra hand Barnvagnar.
  I tredje hand Cykelkärror.

  Vid önskemål utöver detta: kontakta Styrelsen.

  Dörröga
  Medlemmarna får själva ta kontakt med t.ex. Swesafe AB för installation av dörröga.

  Fråga: ”Hur djupt hål får man göra med t.ex. borrmaskin i taken inne i lägenheterna?”
  Svar: Det är tillåtet att göra högst 50 mm djupa hål i taken.

  Lysrör (kök)
  T4-lysrör till köket finns att köpa hos leverantören Marbodal, och även på Elon på Nova.

  Inglasning av balkonger
  Bygglovet för inglasning av balkonger gäller till 2019-12-11. För kostnad ta kontakt med Svenska Lumon via deras hemsida.

  Ni som är intresserade, skicka ett meddelande till styrelsen@vinkelhaken.se eller lägg ett skrivet meddelande i föreningens postfack Grisslevägen 5,så att vi får en uppfattning om hur stort intresset är. Vi återkommer sedan med vidare information. Har ni några frågor så kontakta styrelsen.

  Skadedjur
  Vår försäkring täcker åtgärder mot skadedjur. Medlemmarna kan ta kontakt med Trygg-Hansa.

  Insynsskydd/vindskydd på balkonger och uteplatser
  Insynsskydd får vara högst 1,40 m om det påverkar ljus eller utsikt för grannar. Högre insynsskydd tillåts efter överenskommelse med berörda grannar. Insynsskydd får endast sättas upp på kortsidan av balkongen eller uteplatsen.

  Belysning i stora badrumsskåpet
  Om det övre lysröret bara lyser i ändarna i stora badrumsskåpet kan man ta kontakt med Beijers byggvaruhus med adress Gastelyckan. De kan nämligen leverera rätt armatur till lysrören. Det är i denna armatur man har funnit felen och de går inte att reparera. Beställningsnumret how Beijers är: 98430 och kostar (3/10) 475:-. Säkrast är att ta kontakt med vår förvaltare, som har folk som kan demontera och montera armaturen.

  IT-utrustning
  Telia har ansvar för TV- och internetboxarna. Om någonting går fel med dem kan man ringa direkt till Telia för att få en ny.

  Avgifter för varmvatten och el
  Varmvatten debiteras fyra gånger om året i förhållande till förbrukning, i samband med månadsavgiften. El faktureras separat och betalas direkt till Kraftringen.

  Elbilar
  I garaget finns fyra platser till elbilar där de kan laddas. Om du vill ha en elbilsplats, kontakta styrelsen. Kostnaden för el kommer att faktureras enligt förbrukningen.

  Andrahandsuthyrning
  Andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen och medför en avgift i enlighet med våra stadgar. För mer information, se föreningens riktlinjer och blankett för andrahandsupplåtelse. Blanketten skall vara styrelsen tillhands senast 4 veckor innan tänkt tillträde.