Frågor och Svar

På denna sidan finner ni frågor och svar som skickats in till styrelsen.

Brandvarnare
Föreningen tillhandahåller Brandvarnare, men medlemmarna står själva för inköp och byte av batterier.

Fåglar
Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkonger och uteplatser

Kärvande fönsterlås
Elitfönster rekommenderar Assa låsspray till fönsterlås när det kärvar.

Fjärrkontroll garage
Slutar fjärrkontrollen att fungera eller fundera dåligt är det dags att byta batterierna. I fjärrkontrollen finns två st CR2016 3V.

Beskrivning av batteribyte för fjärrkontroll till garaget.

Se till att garageporten stängs när du passerat

Sopsortering
Vi har två gemensamma anläggningar (s.k. underground) för sopsortering.

  1. slutet av Grisslevägen efter hus 3

direkt till hö. efter infart på Grisslevägen.Mer om sopsortering finns att läsa hos Sysav.

Gästparkering
Det finns möjlighet att parkera i garaget som gäst. Gästparkering kostar 50 SEK per dygn och skall begäras en vecka i förväg. Önskemål om gästparkering skickas till styrelsens e-postadress.

Garageporten
Vid problem med garageporten görs en felanmälan till Bredablick. Var vänligen se sidan om felanmälan för mer information om Bredablick.

Nya stadgar 2014
Intentionen är att hindra köp av bostadsrätt i syfte att hyra ut. Enligt skatteverkets definition betyder permanent boende ett boende på minst 50 %. Möjlighet till andrahandsuthyrning påverkas inte av stadgeändringen. De nya stadgarna finner ni under ”Dokument”.

Inflyttning
Vid inflyttning skall nya medlemmar kontrollera att följande saker finns kvar i lägenheten:
1. Bostadspärm
2. Skötselpärm
3. Utrustning för Telia TripplePlay (TV, Telefoni och Bredband).
– 2 st Tv-Boxar med fjärrkontroll (Motorolaboxar)
– Utrustning för bredband och telefoni
Tv-boxarna tillhör föreningen och skall inte tas med vid utflyttning.

Vår kollektiva Bostadsrättförsäkring
I länken finner ni information om vår kollektiva bostadsrättsförsäkring.
Trygg Hansa Försäkring
Där hittar ni bl.a information om hur en skadeanmälan görs.
Försäkringen täcker bl.a skador på fastigheten som orsakats av utströmmande ledningsvatten eller brand. Försäkringen är densamma som den privata bostadsrättsförsäkringen hos Trygg Hansa. För mer information, kontakta Trygg Hansa.
Om ärendet gäller vattenskada så kontakta Trygg Hansa på 0771-111500,(efter kl. 17.00 eller på helger: 0771-11520)
Gör även anmälan till styrelsen eftersom styrelsen har besiktningsplikt.

Vid skada där det behövs akut hjälp kan man ringa Bredablick Förvaltning. Se länk:
Bredablick Förvaltning

Garanti
Alla garantier har upphört i lägenheterna. Utöver detta finns det bra information i din bostadspärm/skötselpärm. Övriga frågor kan skickas till styrelsen.

Vitvaror
Fel på vitvaror skall felanmälas till leverantören. Kontaktinformation hittar du i din Bopärm.

Nycklar och lås
Om ni önskar fler nycklar, mejla styrelsen med följande uppgifter:
Namn på den som hämtar nyckeln
Personnumer på den som hämtar nyckeln
Telefonnummer till den som hämtar nyckeln
Stämpling på den befintliga nyckeln (ex: AAA111 L-1)
Om du vill betala med kort eller i butiken

Flera av föreningens medlemmar har haft problem med låset i ytterdörren och behövt byta låskista eller annat. Både dörr och lås är bostadsrättsinnehavarens eget ansvar och man är fri att kontakta vilken låssmed man vill. När man kontaktar låssmeden behöver man känna till modellnummer samt om dörren är vänsterhängd eller högerhängd. Modellnumret kan man läsa på låsets sida.

Policy Rullstolsförrådet
Eftersom det påtalats att förrådet ofta är tomt och styrelsen fått förfrågan om att där få förvara annat, är detta styrelsens policy för nyttjandet av förrådet:

  1. Laddning av rullstolar
  2. Barnvagnar
  3. Cykelkärror
  4. Elcyklar

Vid önskemål utöver detta – kontakta Styrelsen!

Dörröga
Medlemmarna får själva ta kontakt med t.ex. Swesafe AB för installation av dörröga.

Fråga: ”Hur djupt hål får man göra med t.ex. borrmaskin i taken inne i lägenheterna?”
Svar: Det är tillåtet att göra högst 50 mm djupa hål i taken.

Lysrör (kök)
T4-lysrör verkar numera endast finns att köpa över nätet hos t ex www.lysman.com eller www.lamportillallt.se. Dock är inte alla längder tillgängliga.

Inglasning av balkonger
Bygglovet för inglasning av balkonger gäller till 2025-05-15. Man kan använda sig av vilken leverantör man önskar. De flesta tidigare inglasade balkongerna har gjorts av Svenska Lumon.

Kontakta styrelsen på styrelsen@vinkelhaken.se eller lägg ett meddelande i föreningens postfack Grisslevägen 5, innan beställning.

Skadedjur
Vår försäkring täcker åtgärder mot skadedjur. Medlemmarna kan ta kontakt med Trygg-Hansa.

Insynsskydd/vindskydd på balkonger och uteplatser
Insynsskydd får vara högst 1,40 m om det påverkar ljus eller utsikt för grannar. Högre insynsskydd tillåts efter överenskommelse med berörda grannar. Insynsskydd får endast sättas upp på kortsidan av balkongen eller uteplatsen.

Belysning i stora badrumsskåpet
Om det övre lysröret bara lyser i ändarna i stora badrumsskåpet kan man ta kontakt med Beijers byggvaruhus med adress Gastelyckan. De kan nämligen leverera rätt armatur till lysrören. Det är i denna armatur man har funnit felen och de går inte att reparera. Beställningsnumret how Beijers är: 98430 och kostar (3/10) 475:-. Säkrast är att ta kontakt med vår förvaltare, som har folk som kan demontera och montera armaturen.

IT-utrustning
Telia har ansvar för TV- och internetboxarna. Om någonting går fel med dem kan man ringa direkt till Telia för att få en ny.

Avgifter för varmvatten och el
Varmvatten debiteras fyra gånger om året i förhållande till förbrukning, i samband med månadsavgiften.

Elbilar
I garaget finns fyra platser till elbilar där de kan laddas. Om du vill ha en elbilsplats, kontakta styrelsen. Kostnaden för el kommer att faktureras enligt förbrukningen.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen och medför en avgift i enlighet med våra stadgar. För mer information, se föreningens riktlinjer och blankett för andrahandsupplåtelse. Blanketten skall vara styrelsen tillhands senast 8 veckor innan tänkt tillträde.

Stopp i avloppet?
Det är mycket viktigt att inte spola ner fett, kaffesump och annat olämpligt i vasken. Om den boende får stopp i avloppet är hen själv ansvarig för att kontakta en spolfirma och även stå för kostnaden. Skulle det visa sig att stoppet sitter i huvudstammen, kommer föreningen att stå för kostnaden. Underhållsspolning av alla stammar görs, enligt underhållsplanen, var femte år.