Frågor och Svar

På denna sidan finner ni frågor och svar som skickats in till styrelsen.

Brandvarnare
Föreningen tillhandahåller Brandvarnare, men medlemmarna står själva för inköp och byte av batterier.

Fåglar
Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkonger och uteplatser

Kärvande fönsterlås
Om fönsterna är svåra att öppna kan det hjälpa att smörja fönstervredet och spanjoletten med silikonspray. Tänk på att smörja mekanismen tidigt när man märker att den kärvar, så att den inte går sönder. Om spanjoletten trots allt behöver lags kan man t ex kontakta Fönsterservice syd, 070-593 77 35. Ansvaret för fönstervred och spanjoletter är den boendes.

Fjärrkontroll garage
Slutar fjärrkontrollen att fungera eller fundera dåligt är det dags att byta batterierna. I fjärrkontrollen finns två st CR2016 3V.

Beskrivning av batteribyte för fjärrkontroll till garaget.

När fjärrkontrollen går sönder eller saknas hänvisar vi till garage-appen från Parakey, se nedan.

Se till att garageporten stängs när du passerat.

Garageappen
Man kan också öppna garageporten med hjälp av din telefon och appen Parakey. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att få behörighet.

Sopsortering
Vi har två gemensamma anläggningar (s.k. underground) för sopsortering.

  • i kurvan på Grisslevägen efter hus 3
  • direkt till höger efter infart på Grisslevägen

Mer om sopsortering finns att läsa hos Sysav.
Sopsorteringen är obligatorisk.

Gästparkering
Det finns möjlighet att parkera i garaget som gäst. Gästparkering kostar 50 SEK per dygn och skall begäras en vecka i förväg. Önskemål om gästparkering skickas till styrelsens e-postadress. Gästen har möjlighet att få en tillfällig tillgång till att öppna garageporten m h a appen Parakey.

Garageporten
Vid problem med garageporten görs en felanmälan till Bredablick. Var vänligen se sidan om felanmälan för mer information om Bredablick.

Nya stadgar 2014
Intentionen är att hindra köp av bostadsrätt i syfte att hyra ut. Enligt skatteverkets definition betyder permanent boende ett boende på minst 50 %. Möjlighet till andrahandsuthyrning påverkas inte av stadgeändringen. De nya stadgarna finner ni under ”Dokument”.

Inflyttning
Vid inflyttning skall nya medlemmar kontrollera att följande saker finns kvar i lägenheten:
1. Bostadspärm
2. Skötselpärm
3. Utrustning för Telia TripplePlay (TV, Telefoni och Bredband).
– 1 st Tv-box med fjärrkontroll
– Utrustning för bredband och telefoni
Tv-boxarna tillhör föreningen och skall inte tas med vid utflyttning.

Vår kollektiva Bostadsrättförsäkring
I länken finner ni information om vår kollektiva bostadsrättsförsäkring.

Där hittar ni bl.a information om hur en skadeanmälan görs.
Försäkringen täcker bl.a skador på fastigheten som orsakats av utströmmande ledningsvatten eller brand. Vår försäkring finns hos Dina Försäkringar. För mer information, kontakta Dina Försäkringar.
Om ärendet gäller vattenskada, kontakta Dina Försäkringar på 0770-160 300, (utanför kontorstid 0771-77 10 00)
Gör även anmälan till styrelsen eftersom styrelsen har besiktningsplikt.

Vid skada där det behövs akut hjälp kan man ringa Bredablick Förvaltning. Se länk:
Bredablick Förvaltning

Garanti
Alla garantier har upphört i lägenheterna. Utöver detta finns det bra information i din bostadspärm/skötselpärm. Övriga frågor kan skickas till styrelsen.

Vitvaror
Fel på vitvaror skall felanmälas till leverantören. Kontaktinformation hittar du i din Bopärm.

Nycklar och lås
Nycklar tillverkas av lämnas ut av Certego. Om ni önskar fler nycklar, mejla styrelsen med följande uppgifter:
Namn på den som hämtar nyckeln
Personnumer på den som hämtar nyckeln
Telefonnummer till den som hämtar nyckeln
Stämpling på den befintliga nyckeln (ex: AAA111 L-1)

Flera av föreningens medlemmar har haft problem med låset i ytterdörren och behövt byta låskista eller annat. Både dörr och lås är bostadsrättsinnehavarens eget ansvar och man är fri att kontakta vilken låssmed man vill. När man kontaktar låssmeden behöver man känna till modellnummer samt om dörren är vänsterhängd eller högerhängd. Modellnumret kan man läsa på låsets sida.

Policy Rullstolsförrådet
Eftersom det påtalats att förrådet ofta är tomt och styrelsen fått förfrågan om att där få förvara annat, är detta styrelsens policy för nyttjandet av förrådet:

  1. Laddning av rullstolar
  2. Barnvagnar
  3. Cykelkärror
  4. Elcyklar

Vid önskemål utöver detta – kontakta Styrelsen!

Dörröga
Medlemmarna får själva ta kontakt med t.ex. Swesafe AB för installation av dörröga.

Fråga: ”Hur djupt hål får man göra med t.ex. borrmaskin i taken inne i lägenheterna?”
Svar: Det är tillåtet att göra högst 50 mm djupa hål i taken.

Lysrör (kök)
T4-lysrör verkar numera endast finns att köpa över nätet hos t ex www.lysman.com eller www.lamportillallt.se. Dock är inte alla längder tillgängliga.

Inglasning av balkonger
Bygglovet för inglasning av balkonger gäller till 2025-05-15. Man kan använda sig av vilken leverantör man önskar. De flesta tidigare inglasade balkongerna har gjorts av Svenska Lumon.

Kontakta styrelsen på styrelsen@vinkelhaken.se eller lägg ett meddelande i föreningens postfack Grisslevägen 5, innan beställning.

Skadedjur
Vår försäkring täcker åtgärder mot skadedjur. Medlemmarna kan ta kontakt med Dina Försäkringar.

Insynsskydd/vindskydd på balkonger och uteplatser
Insynsskydd får vara högst 1,40 m om det påverkar ljus eller utsikt för grannar. Högre insynsskydd tillåts efter överenskommelse med berörda grannar. Insynsskydd får endast sättas upp på kortsidan av balkongen eller uteplatsen.

IT-utrustning
Telia har ansvar för TV- och internetboxarna. Om någonting går fel med dem kan man ringa direkt till Telia för att få en ny.

Avgifter för varmvatten och el
Varmvatten debiteras fyra gånger om året i förhållande till förbrukning, i samband med månadsavgiften.

El-bilar
I garaget finns tjugo platser till elbilar där de kan laddas. Om du vill ha en elbilsplats, kontakta styrelsen. Kostnaden för el kommer att faktureras enligt förbrukningen. Det är f n ingen kö till el-bilsplatserna.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen och medför en avgift i enlighet med våra stadgar. För mer information, se föreningens riktlinjer och blankett för andrahandsupplåtelse. Blanketten skall vara styrelsen tillhands senast 8 veckor innan tänkt tillträde.

Stopp i avloppet?
Det är mycket viktigt att inte spola ner fett, kaffesump och annat olämpligt i vasken. Om den boende får stopp i avloppet är hen själv ansvarig för att kontakta en spolfirma och även stå för kostnaden. Skulle det visa sig att stoppet sitter i huvudstammen, kommer föreningen att stå för kostnaden. Underhållsspolning av alla stammar görs, enligt underhållsplanen, var femte år.