Trivselregler

ALLMÄNT
Det är viktigt att vara aktsamma om våra lägenheter och de gemensamma ytorna. Kostnaden för underhåll och reparationer av Vinkelhakens egendom betalas ju gemensamt av oss.
Om någon får en allvarlig skada i sin lägenhet, t.ex. vattenläckage, så anmäl detta till vårt försäkringsbolag, Styrelsen och till fastighetsförvaltaren Bredablick. Vid allvarlig pågående skada anmäl direkt till Bredablick och sedan till styrelsen och Dina Försäkringar.
Borra eller skruva inte i utomhusfasaden för då blir fasaden skadad och vi riskerar bl.a. fuktskador.
Av brand-och utrymningsskäl ska det inte ställas några saker i entréer och trapphus. Detta gäller t.ex. barnvagnar och mattor.
Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkonger och uteplatser eftersom risken finns att detta lockar till sig råttor och andra skadedjur.
Mellan klockan 23.00 och 07.00 hålls en låg ljudnivå så att grannarna inte blir störda.

UTEPLATSER OCH BALKONGER
Håll god ordning på uteplatser och förvara inte bildäck, cyklar eller andra liknande saker där. Staket eller motsvarande konstruktion runt uteplatserna ska vi inte ha utan istället rekommenderas häck eller annan plantering.
För att undvika obehaglig rök och os från grillar används inte kolgrill, men el- eller gasolgrill går bra att ha.
Mattor, sängkläder och liknande ska inte piskas på balkongerna eftersom risken då finns att grannarna får in smuts till sig.

GARAGET
I garaget parkeras bilar eller motorcyklar. Något annat får inte förvaras där.
Alla måste vara väldigt noga med att se så att garageporten stängs efter oss då vi kör ut eller in ur garaget. Då kan inga obehöriga smita in i garaget och därmed minskas risken för inbrott.

Se även reglerna för garaget.

SOPHANTERING
Sopsortering är viktigt för miljön och för att hålla nere Bostadsrättsföreningens kostnader för sophämtning. Anvisningar för sopsortering finns bl.a. i skötselpärmen som tillhör varje lägenhet. Det är inte tillåtet att slänga kartonger större än en pizzakartong.

BOULEBANAN
Det finns bouleklot att låna i cykelförråden. Spela gärna och tänk på att lämna bana och utrustning  i fint skick när ni är klara.  Använd krattan som finns i cykelförråden. Boulebanan stängs klockan 22.00.

ÖVRIGT
Vinkelhakens stadgar (finns på hemsidan).
Information om Brandsäkerhet (finns på hemsidan).

Våra trivselregler är till för att vi som bor här ska trivas. De är skrivna med stöd av Brf Vinkelhakens stadgar samt Bostadsrättslagen.