Byte av TV-box

Koderna du har på din nuvarande tv-box kan vara låsta till boxen i max 6 timmar och du behöver därför frigöra koderna. Gör exempelvis detta på kvällen så att låset hinner släppa till morgonen därpå. Följ guiden för att frigöra koderna innan du byter Tv-box.
Innan du börjar behöver du ha din identifikations- och kontrollkod tillhands. Du hittar dina koder på Mitt Telia eller i den värdehandling du tidigare fått. Saknar du tv-koder eller behöver nya kan du aktivera via Mitt Telia eller kontakta Kundtjänst på 90 200.

  • Tryck på knappen Meny på din fjärrkontroll.
  • Gå till Inställningar och klicka på OK på fjärrkontrollen.
  • Gå ner till Systeminställningar och välj Ta bort användarkoder
  • Tv-Boxen startar nu om.
  • Koppla ur den gamla tv-boxen.
  • Koppla in den nya tv-boxen och vänta tills den ber om identifikations- och kontrollkod och knappa in dessa. Din tv skall nu starta upp.
  • Om det inte kommer igång direkt så är koderna låsta i ett par timmar (max 6 timmar).
  • Om detta ändå inte fungerar kontakta supporten på 90 200 så hjälper de dig!