Problem med avloppen!

Det är problem med våra avlopp och orsaken kan vara fett som hälls i våra vaskar. Undvik att hälla fett i vårt avlopp läs mer om detta här Fett i avloppet.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.